ผู้บริหาร

นายอิสระ ศรีสังข์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 มิ.ย. 56 ถึง 19 มิ.ย. 56 สมศ.เข้าประเมินรอบ 3
สมศ.เข้าประเมินคุณภาพ รอบ 3
ตามปกติ รร.วัดท่าหัวแหวน
26 มิ.ย. 56 การอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด
สถานีตำรวจ อ.แหลมสิงห์ ได้เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านยาเสพติด พร้อมทั้งหน่วยงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อพ.ปร. ทส.ปช. รร.ปากน้ำแหลมสิงห์ ,รร.วัดท่าเขา , รร.วัดปากน้ำ ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการนำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ชุดนักเรียน(ตามปกติ) รร.วัดท่าหัวแหวน
27 มิ.ย. 56 รับการประเมิน 9 ดี
สพป.จบ2 เข้าประเิมินนโยบายคุณภาพ 9 ดี
สุภาพ เรียบร้อย รร.วัดท่าหัวแหวน
01 ก.ค. 56 ประเมิน รร.สีขาว
รร.รับการประเมิน ห้องเรียนสีขาว จาก สพป.จบ2
สุภาพ เรียบร้อย เตรียมนักเรียน รร.วัดท่าหัวแหวน
01 ก.พ. 57 ถึง 07 ก.พ. 57 ติว O-NET 56
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน เตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะมีการทดสอบในวันที่ 8-9 มกราคม 2557 สำหรับผู้เรียนในระดับ ป.6 และ ม.3
ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
โทร . 039 - 499313-4 Web: www.watthahurvan.ac.th